Rationale

จากกรณีที่สื่อได้มีการนำเสนอข่าวเรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนช่วงโควิด-19 ของทาง อบจ.สระบุรี ได้มีเครื่องหมายการค้าของทางบริษัทฯ ( BIOX ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอลกอฮอล์ 75% นั้นทำให้มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ในเรื่องความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อในครั้งนี้แต่อย่างใด จึงได้เรียนชี้แจงเพื่อแสดงความบริสุทธิ์มาในจดหมายฉบับนี้

© 2016 Triviwat Intertrade Co.,Ltd. All Rights Reserved.